erdely.ma rss erdely.ma - a legfrissebb írásaink | A normál webes változatot kérem! | Főoldal
autonómia  
2017.04.20. | 08:03 A régió mint felépíthető haza – III. székely kongresszus
4114 5

Közpolitikai javaslatgyűjtemény összeállítása, a régióépítés területfejlesztési, kulturális, gazdasági mintáinak áttekintése, a kor kihívásainak megfelelő identitás megfogalmazása a célja a ma kezdődő III. Székely Kongresszusnak, amelyet négy nap alatt három székelyföldi városban tartanak meg. A Székely Nemzeti Tanács kezdeményezésére, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a Székelyföld Regionális Tudományi Társaság és a rendezvénynek otthont adó Marosvásárhely, Csíkszereda és Sepsiszentgyörgy múzeumai által szervezett konferenciasorozat várható eredményeiről Bakk Miklóst, a kongresszus szakmai bizottságának elnökét kérdeztük.

1 » – A szervezés során megfogalmazott célok között szerepel a Székelyfölddel kapcsolatos kutatási témák és szintézisek bemutatása, a székelyföldi önkormányzatiság erősítése a közpolitikai döntések szakmai és tudományos megalapozásának erősítésével, a székelyföldi területi identitás átalakulásának vizsgálata a modernizáció feltételei mellett a közigazgatási reformok nézőpontjából, a székelyföldi tudományos intézmények közötti együttműködés erősítése, a Székely Kongresszus intézményesítése. Sikerült-e megtalálni azokat az előadókat és felsorakoztatni azokat az előadásokat, akik/amelyek a kitűzött célokat szolgálják?

Bakk Miklós: – Pontos és kimerítő választ a konferencia után lehet adni, egyelőre a program alapján beszélgethetünk erről a kérdésről. Úgy hiszem, nagyjából sikerült, kellően átfogó lehet az a kép, amely a konferencia előadásai nyomán kibontakozik, de bizonyos értelemben mégsem voltunk most sikeresek, ugyanis nemzetközi konferenciaként képzeltük el, azaz a Székelyföld-kutatások számára nyitani kívántunk a román és a nemzetközi dimenzió irányába is – ez most nem jött össze. Úgy gondolom, amennyiben a Székely Kongresszus folyamatos régióépítő tudományos szellemi erőtérként, intézményként tud működni a jövőben, akkor ez a cél is megvalósulhat. A pontos mérleget természetesen csak a konferencia után tudjuk megvonni, akkor, amikor a másik célunk tekintetében is begyűjtjük az anyagot: ugyanis azt szeretnénk elérni, hogy minél több tudományos és szakmai területről fogalmazzanak meg közpolitikai javaslatokat, amelyek közvetlenül alkalmazhatóak lesznek az önkormányzati helyi politikai eszközök segítségével, és ebből a javaslatgyűjteményből szeretnénk egy kis kiadványt letenni a politika asztalára.

– Az előadások segítik-e a székelyföldi önrendelkezési törekvések tágabb körű megismertetését, Székelyföld és a többi erdélyi, romániai régió párbeszédét?

– Ebbe az irányba az első lépés az lenne, hogy a konferencia anyagai utólag megjelenjenek egy külön honlapon, itt betekintést nyújthatnánk bárki számára, hogy mit jelent a régióépítés a maga komplexitásában, a kulturális, területfejlesztési minták meghonosításának kérdésében. Egyetlen lépésben nem sikerülhet, de cél, hogy valamiféleképpen a székelyföldi mozgalmat beemeljük egy olyan tágabb közegbe, amely Románia összes régióját érinti. Eredetileg terveztünk egy olyan román nyelvű kerekasztalt, amelynek éppen ez lett volna a témája, sajnos, ezt nem sikerült a kongresszus időpontjára összehozni, de továbbra is törekszünk erre, és amennyiben a Székely Kongresszust sikerül intézményesíteni, biztos, hogy előbb-utóbb ezeket a dialóguskereteket is ki tudjuk alakítani.

– Kiolvasható a programból és a célkitűzésekből, hogy identitáserősítő szándéka is van a kongresszusnak. Ez azt jelenti, hogy még mindig nem él elég erősen a közösségben, hogy tulajdonképpen kik vagyunk és milyen jogaink lehetnének?

– Az általunk tárgyalt kontextusban az identitást nagyon átfogóan kell értelmezni. Az identitás egy dinamikus azonosulás a térséggel, és ennek a dinamizmusnak akarunk új fogódzókat adni azzal, hogy megjelöljük, milyen cselekvési területek lesznek a jövőben. Itt az identitást nem a klasszi­kus formájában kell elképzelni, nem történelmi, etnikai identitásról van ez esetben szó, hanem abban az értelemben tárgyaljuk, hogy ez a régió egy felépíthető haza, és ennek vannak modern gazdasági és közpolitikai eszközei, ebbe az irányba szeretnénk az identitás kérdéskört bővíteni. A történelmi szekcióban lesz egy ilyen tömb, amely a székelyföldi önképkereséssel kapcsolatos, történeti dimenzióban vizsgálja, miként változott ez az identitás, és ennek az üzenete is az, hogy az identitást mindig az adott kor kihívásainak megfelelően kell építeni.

A III. Székely Kongresszus – amelynek előzménye az 1902-ben megtartott első, majd a 2002-ben megszervezett centenáriumi esemény – ma kezdődik Marosvásárhelyen, holnaptól bekapcsolódnak a csíkszeredai és a sepsiszentgyörgyi Székelyföld-konferencia előadások is. A háromszéki megyeközpontban pénteken és szombaton az oktatás, a falusi kultúrházak változó funkciói, az épített örökség, hadtörténet, a közösségi javak társadalmi vonatkozásai Székelyföldön, modernizáció és fejlesztéspolitikák, székelyföldi önképépítés témakörökben hangzanak el előadások a Sapientia Egyetemen. A részletes program a szekely-kongresszus.ro honlapon olvasható.

Középpontban a térség fejlesztése

Üdvözli a Székely Nemzeti Tanács a ma kezdődő Székely Kongresszus munkálatait, Izsák Balázs elnök tegnapi közleményében kívánt sok sikert a rendezvényhez. „A szervezést magukra vállaló intézmények (...) felismerték annak szükségességét, hogy Székelyföld jövője a valós Székelyföld-kép megerősítésében, a hagyományos keretekkel is számoló fejlesztések szakpolitikai elveinek megalapozásában rejlik, ehhez pedig Székelyföld szakmai és tudományos potenciáljának felmérése és felmutatása elengedhetetlen feladat az akadémiai szféra számára” – írja az SZNT elnöke. Úgy véli, a mostani kongresszus is megkíséreli felvázolni a térségi fejlődés legfontosabb koordinátáit, hogy aztán már most, az autonómia intézményes kereteinek hiányában, ám az önkormányzatok szintjén hasznosítható közpolitikákként láthassuk viszont.

Fekete Réka
Háromszék
Csiripelés Twitterre


Mennyi hat + kilenc ?
Név:

MAGÁNPARLAMENT írta (2017.04.21. 02:49:51)
1902-es tusnádi székely kongresszus is volt ...
CSIKI LAPOK Csíkszereda 1902.szeptember 3 lap közli mi is volt a kongresszuson --vagy nézd a googelen rákeresni "A Székely Kongresszus szervezete, tagjainak névsora,TÁRGYALÁSAI és HATÁROZATAI
SAJTÓ ALÁ RENDEZTE
BUDAY BARNA
KONGRESSZUSI
FŐTITKÁR
adatbank transindex -en van 695 oldal ....
Az a baj nálunk Székelyeknél senki sem akar már önként dolgozni mint a kínai..téglát téglára rakni...a kínai dolgozik akkor is amikor nyakáig ér a víz a székely már nyakasabb már bokáig ér a víz nem dolgozik. Adhatnának 1 milliárd dollárt még szegényebbek lennénk..azért nem akarnánk akkor dolgozni mert van pénz mi a kiút..nem a Kongresszus fogja megoldani Út- irányt kereshet de egy nemzet kell felülkerekedjen a helyzeten„mentalitás váltás ..kataklizma ha nem jön nem lesz nagy hozadéka változás. Oszthatom az észt de én sem tudom a megoldást csak a Jó Isten !

Marsmars írta (2017.04.20. 18:55:46)
Nagy hühó semmiért,az előadok nagyrésze annyit tud a Székelyföldről mint az emberiség a Marsról.

Kongreszzusss írta (2017.04.20. 13:45:28)
Át nézve kik tartanak előadást jobban mondva kik szerepelnek a Székelykongreszusnak annyi csak pénz kidobás és önmagunk fényesitése semmi pozitimuva,hozadéka nem lesz a térségre nézve ha csak nem annyi,hogy el lesz adva pár kiló hús és pár üveg Igazi csiki sör.Mit várjunk olyanoktol mint Ambrus"profeszor" segédje Tankó László és sorolhatnám akik egy egészséges "kapa vágást" se tettek le.Addig pátyolgattak eggyes válalkozásokat mint példáúl a keresztúri vajgyár,bocsánat tej szövetkezet,hogy majdnem eltüntek.Kár a jó eszét és kezdeményezést-Ugytudom Darvas Kozma Jozsef esperes kérte ennek az összehivását-de hát elment"tudományos "irányba .Élni kellene ami van és azt jól csinálni és nem bohockodni.

ICs írta (2017.04.20. 12:29:48)
Bakk Miklós két hete védelmébe vette a soros,CEU egyetemet,most meg ossza az észt?

Hunor írta (2017.04.20. 11:30:00)
Sok szerencsét kivánunk a gyűlés részt vevőinek.Azt az éneket kell dudolni;Ez a harc lesz a végső,csak összefogni kell.... stb.!A Románság is várja,hogy az ö földjén ö gazdálkodjon ,ne Bukarest.


Korábban írtuk: